VÒNG QUAY MAY MẮN

Danh sách các bé tham gia vòng quay sẽ được cập nhật mỗi ngày

Xem thông tin tại: Event “Chia sẻ khoảnh khắc – Nhận nhiều quà xinh”

DANH SÁCH 5 BÉ MAY MẮN
Lê Hải Thiên Kha – Bum
Đào Tuấn Quang – 88
Trần Da Bách – Ủn
Nguyễn Trí Bách – Bom
Trieu Quynh Mai